Velg handlekraft for Vestland fylke!

 

Vår fylkesordførerkandidat Terje Søviknes (50) har lang og bred erfaring i lokalpolitikken. Resultatene etter 20 år som FrP-ordfører i Os kommune er viden kjent. Nå vil han utvise samme handlekraft i nye Vestland fylkeskommune.

Søviknes ble første gang valgt inn i Os kommunestyre i 1991 som 22 åring, og i 1999 ble han valgt til ordfører etter et brakvalg på 36,6%. Det gav grunnlag for et langt og godt samarbeid mellom FrP og Høyre i Os kommune. De to partiene er nå inne i sin femte periode med flertall, og Søviknes som ordfører. I den siste perioden hadde Søviknes et avbrekk på knappe to år som olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering.

I fjor høst valgte han imidlertid å reise hjem Os og Hordaland for å prioritere familien, barna og lokalpolitikken. – Lokalpolitikken har alltid fasinert meg. Du er nær innbyggerne, kan skape konkrete resultat og bety en forskjell for folk, oppsummerer Søviknes det litt uvanlige valget.

På spørsmål om hvilke saker han er mest fornøyd med etter 20 år som ordfører i Os kommune lister han raskt opp følgende 10-punktsliste:


1. Resultatene fra det store omstillingsprosjektet som gjennomført i 2000-01. Underskudd ble snudd til overskudd etter intern omorganisering, avbyråkratisering, nedbemanning, konkurranseutsetting og kapitalfrigjøring. Det var tøffe prosesser, men god ledelse og økonomistyring har i ettertid gitt Os kommune solide overskudd og ikke en krone i eiendomsskatt.


2. Eldreomsorgen har alltid hatt førsteprioritet for Os FrP. Vi har bygd ut Luranetunet Omsorgssenter i to runder, og har full sykehjemsdekning. I siste utbyggingsrunde i 2017 fikk vi også etablert Tropehagen på 1300 kvm, – den første i sitt slag i Norge knytt til et sykehjem. Det har skapt en unik sosial og kulturell møteplass for beboerne og deres pårørende. Innen eldreomsorgen har vi også vist at konkurranseutsetting virker, og nå er kommunen del at regjeringens forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO). Det er godt å bli gammel i Os kommune.


3. Konseptet med Trivsels- og helsereiser for eldre og psykisk utviklingshemmede til syden ble raskt en suksess, – først i Os, og senere flere steder i landet.


4. På barnehage og skole har vi fortløpende bygd ut ny kapasitet i takt med folkeveksten. P.t har vi 2 kommunale og 15 private barnehager, og moderne skolebygg. Gjennom prosjekt Bedre læringsresultat har vi også fått økt fokus på kvalitet i oppveksttilbudet.


5. Innen de andre primæroppgavene har vi også hatt en rekke utbyggingsprosjekt knytt til psykisk utviklingshemmede, psykiatrien og rusomsorgen.


6. Samarbeid mellom kommune, private og frivillig sektor har vært grunnpilaren i alt vi har gjort på kultur- og idrettsfeltet. Dette har resultert i en rekke prosjekt og utbygginger, der Osbadet og Oseana kunst- og kultursenter er de to mest kjente.


7. JA-holding i arealpolitikken har lagt til rette for en kraftig vekst i folketallet i Os. På 20 år har vi gått fra 13 000 til 21 000 innbyggere.


8. Merkevareprosjektet Os inspirerer med verdier, visjon og misjon har lagt grunnlaget et solid samarbeid internt i kommunen mellom politikk, administrasjon og tillitsvalget, samt en rekke spleiselag med private.


9. Ny firefelts motorvei E39 Os – Bergen har vært en hovedsak siden oppstarten i 1999. Første parsell Moberg – Svegatjørn stod ferdig i 2006, og i 2022 åpner Svegatjørn – Rådal. Reisetiden mellom Os og Bergen blir da halvert, og gir grunnlag for ytterligere folkevekst og utvikling i kommunen.


10. Næringsutvikling er sentralt for å sikre vekst og verdiskaping. Det er lagt til rette for flere nye næringsområder, og Lyseparken-prosjektet v/ny E39 Os-Bergen tar mål av seg til å bli det nye kraftsenteret for næringsetableringer i Bergensregionen.


Nå er det imidlertid fylkestings- og fylkesordførervalget som gjelder, og Søviknes kan få god bruk for sin erfaring og kompetanse når nye Vestland fylkeskommune skal etableres. De økonomiske utsiktene er dystre, og fylkesrådmannen har varslet behov for kutt på 100 mill kr pr år for å skape balanse i budsjettene.

-Dette blir en krevende oppgave, men jeg er klar. Vi har lykkes med store omstillingsprosjekt tidligere, og vil gjøre det igjen om velgerne gir oss mulighet. Et stabilt og styringsdyktig flertall blir avgjørende, og FrP går til valg på etablere et nytt ikke-sosialistisk flertall i fylkestinget, sier Søviknes.

-Samtidig er det viktig at vi har fokus på å skape et nytt Vestland med fokus på JA-holdning, veiutbygging, kollektivtilbud i hele fylket, gode fag- og videregående skoler og verdiskaping. Vestland er et fylke rikt på naturressurser, og vi har et offensivt næringsliv. Med FrP ved roret skal Vestland fylke legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser – JA-stempelet skal være tydelig også i fylkeskommunen, sier en optimistisk Søviknes.

 

Fylkesordførerkandidat
Terje Søviknes Os, 50 år
Terje Søviknes