FrP er – og har alltid vært – mot bompenger

 

Å bruke bompenger som en finansieringsmetode for noe som kommer alle til gode, er både usosialt og urettferdig.

Usosialt fordi du betaler like mye i bompenger uavhengig av om du tjener 300 000 kr eller 2 millioner.

Urettferdig fordi bostedsadressen din avgjør om du tilfeldigvis blir rammet av bompenger i hverdagen til og fra jobb, barnehage, skole, butikk eller fritidsaktiviteter.

Vår samferdselsinfrastruktur burde vært finansiert med offentlige midler på lik linje med andre fellesgoder som barnehager, skole, sykehjem, sykehus osv.

FrP kommer derfor til å stemme imot alle nye bompengeprosjekt både i fylkets kommunestyrer, Bergen bystyre og i Vestland fylkesting.

 

Ikke bybane til Åsane på bilistenes regning

De såkalte «bypakkene» er verst. Disse bomstasjonene tvinger bilistene til å betale for alt annet enn vei: kollektivutbygging, sykkel- og gangveier. Dette er ingenting annet enn skjult skattlegging av bilistene.

I Bergen er FrP derfor tydelig på at vi ikke kan bygge Bybane til Åsane. Bybanen er et rådyrt kollektivkonsept, som koster mange ganger så mye som et bussalternativ. Bybanen har også den ulempen den bare kommer noen få til gode – de som bor i gangavstand til traseen. Et busskonsept er mye mer fleksibelt.

 

Bilistene skal ikke fylle sparegrisen

Det er ingen tvil om FrP sin posisjon som bilistenes parti. I sum har FrP i regjering redusert bilavgiftene med 13 milliarder kroner (Aftenposten 5. juni).

I tillegg har vi økt samferdselsbudsjettene med hele 75 prosent siden de rødgrønne satt i regjering.

FrP har sørget for at bilistene ikke lenger fyller sparegrisen for staten: 2017 ble det for første gang brukt mer penger fra staten på vei enn det som ble tatt inn i avgifter på bil og bilbruk.

Samlet sett er dette tidenes satsning på vei – både nye motorveiprosjekter, vedlikehold og rassikring.

 

Vi gir oss ikke!

Vi har også fått redusert bompengebelastningen med 4 milliarder kroner siden 2013, men vi har ikke klart å få fullt gjennomslag i forhandlingene med H, KrF og Venstre om ytterligere reduksjon av denne. Uten FrP i regjering hadde bompengebelastningen garantert vært enda verre.

Dette er vi naturligvis ikke tilfreds med. Derfor har Landsstyret i FrP gitt partiledelsen en klar marsjordre om å forhandle med de andre tre regjeringspartiene om ytterligere bompengekutt.

Det opprøret vi nå ser mot bompenger gir oss kraft i disse forhandlingene, og som regjeringsparti har vi muligheter til å skape konkrete resultater.

Vi vil fortsette å kjempe bilistenes sak, og med et lokalt engasjement i september vil vi stille enda sterkere.

Fylkesordførerkandidat
Terje Søviknes Os, 50 år
Terje Søviknes